Thiết Bị Y Tế Angella Nguyen

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Và Dược Phẩm Angella Nguyên

Trụ sở: K62/31 Thi Sách - Đà Nẵng.

Đăng ký 1: 399 Lê Duẩn - Đà Nẵng

Đăng ký 2: 70 Trần Văn Trà - Hòa Xuân - Đà Nẵng

(Giữa 2 bệnh viện Y học cổ truyền và Phục Hồi Chức năng)

  0982 999 247

Tất giãn tĩnh mạch

Tất giãn tĩnh mạch ( tất gối ) Jiani
Vớ y khoa điều trị giãn tĩnh mạch Jiani - Vớ ngắn đến gối. Đơn vị tính: 2 chiếc (1 đôi) /hộp. Đã được Cơ quan Quản lý thuốc và dược phẩm của Jiani ( Ý ) cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Tất giãn tĩnh mạch ( tất đùi ) Jiani
Vớ y khoa ngăn ngừa và điều trị suy giãn tĩnh mạch bắp chân và đùi Jiani Italy - vớ dài. Đơn vị tính: 2 chiếc (1 đôi) /hộp. Đã được Cơ quan Quản lý thuốc và dược phẩm của Jiani ( Ý ) cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Chia sẻ: Facebook

Sản phẩm

Liên quan

Tin xem nhanh

Liên hệ

Thiết bị y tế AngellaNguyen Thiết bị y tế AngellaNguyen Thiết bị y tế AngellaNguyen